סיפור בהטעמה

לכל אדם סיפורים רבים

אלה שסופרו לו

ואלו שסיפר הוא לעצמו

בכל סיפור אמת שמשתנה 

ובכל אמת יש גם משהו לא אמיתי

זוית, עדשות ותרגום

יגדירו מציאות

בברכת 

עכשיו פורח

נועה תם  

Back to blog

Leave a comment