הזמן לחלוםבין רגעי המציאות זמן אחר
כזה שעוזר ושומר

על החיים את החיים 

נצחי ומבורך הוא
הזמן לחלום 

בברכת חלומות ברי הגשמה

נועה תם
Back to blog

Leave a comment