Coin Jewelry by Noa Tam
Cart 0

אמנות למכירהבכל אדם חבוי אמן

מי בקופסא ומי בזוית מעבר

רגשות יוצרים לעיתים משתקים

עומק בעשייה וחיבור נשמתי גבוה מערימים קשיים על תמחור ומכירה

התשוקה מניעה, אך כשזו עוצמתית וללא בקרה מפזרת היא את הפוקוס

איזון בין האמן לאמנות שלו, הן בנתינה והן בקבלה חשוב לאין שעור

למידה אינסופית, התמדה ואמונה הם בעניי מרכיבים עיקריים להצלחה


מה עובר בראשכם?
נועה תםOlder Post Newer Post


  • Swisulk on

    http://gcialisk.com/ – cialis pills


Leave a comment