Coin Jewelry by Noa Tam
Cart 0

אנרגיות מתחלפות

כסף, הוא מאחד גדול בין בני האדם 

גם אנשים שרחוקים מחיבור מחייך בניהם מוכנים לקבל אותו אחד מהשני

חלקי הכסף המצלצלים, קרויים מטבעות

מטבעות היו הכסף הראשון שנוצר על ידינו כדי שנוכל להמציא אפשרות לתת, לקבל וגם להטביע חותם

כל אחד מאיתנו יחיד ומיוחד אבל לא תמיד מרגיש זאת

עם העשייה שלי אני מודה על הזכות שניתנה לי, לגעת בכל כך הרבה אנשים נדירים ולחבר אותם ואותי אל תכשיטים קוסמיים שיודעים גם לאחד וגם לייחד

בברכת שנה מרגשת 

נועה תם


Older Post Newer Post


Leave a comment